Francontraste 2023

Poziv na sudjelovanje

263 KB

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA ROMANISTIKU
STUDIJSKA GRUPA ZA FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Poziv na sudjelovanje

Prvi poziv Francontraste 2023

Konceptualizacija, kontekstualizacija, diskurs

Četvrti međunarodni frankofonski znanstveni skup Sveučilišta u Zagrebu održat će se 26.-28. listopada 2023. godine na Filozofskom fakultetu.

Na znanstveni skup pozivaju se istraživači zainteresirani za procese opojmljivanja i kontekstualizacije te za analizu diskursa polazeći od teorije i/ili prakse u području jezikoslovlja, metodike nastave francuskoga jezika, prevoditeljstva i znanosti o književnosti.

Jezična djelatnost neostvariva je bez popratne mentalne aktivnosti (Guillaume 1919, Van Valin 1955: 23). Svaka misao koju čovjek stvara i izražava nastaje u određenom kontekstu i proizlazi iz njegova tjelesnoga iskustva u određenoj situaciji (Guberina 1939: 66-67). Koncepti pomoću kojih prepoznajemo i kategoriziramo izvanjezičnu stvarnost, razmišljamo, zaključujemo i komuniciramo, u velikoj mjeri ovise o našem tjelesnom iskustvu (eng. embodied cognition odnosno utjelovljena spoznaja). Prenosimo ih po načelu analogije iz područja konkretnoga u područje apstraktnoga.

Mišljenje i govor ustrojeni su i odvijaju se kao praktična aktivnost koja strukturira ideje – virtualne predmete u virtualnom prostoru – što se očituje na verbalnoj i na vizualnoj suprasegmentalnoj razini govora.

Konkretne slike apstraktnih ideja nastaju strukturiranjem našeg iskustva iz svakodnevnoga života. Proizlaze iz veza koje uspostavljamo između ideja iz različitih područja iskustva.