Francontraste 2023

Appel à communications / Poziv na sudjelovanje

UNIVERSITÉ DE ZAGREB – CROATIE / SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES / FILOZOFSKI FAKULTET

DÉPARTEMENT D’ÉTUDES ROMANES / ODSJEK ZA ROMANISTIKU

UNITÉ DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN FRANÇAIS /
STUDIJSKA GRUPA ZA FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Colloque francophone international de l’Université de Zagreb /
Međunarodni frankofonski znanstveni skup Odsjeka za romanistiku
Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

SOUS L’ÉGIDE DE L’ACADÉMIE CROATE DES SCIENCES ET DES ARTS
pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Francontraste 2023 :
Conceptualisation, contextualisation, discours /
Konceptualizacija, kontekstualizacija, diskurs


26 – 28 octobre 2023 / 26. – 28. listopada 2023