Francontraste 2023

Poziv na sudjelovanje

263 KB

3. Prevođenje

– riječ, značenjska jedinica, tekst, diskurs: što prevodimo?

– prevoditelj, posredovatelj kulture: važnost jezika u sprezi s kulturom pri oblikovanju diskursa

– kad se diskurs (de)strukturira: kako prenijeti  (de)strukturativne elemente

– prenošenje strukture teksta: izobličujuće sile i strategije otpora

– podložnost elementima strukturacije: kad struktura postane prisila

– strukture i stereotipi: usvojiti ili prilagoditi?

– diskurzne figure: u potrazi za istovrijednicama

– usmeno prevođenje: pristupi različitim modalitetima izražavanja

– usmeni prevoditelj i govornik 

4. Književnost

–    Koncept/pojam/riječ : instrumenti analize književnog teksta :

izazovi, forme, postupci, običaji, opasnosti u odnosu na

transformacije u suvremenom svijetu (apokaliptičke dijagnoze i

radikalni odgovori)

–    naracija i koncept

–    uloga koncepata u kontekstualizaciji književnog teksta

–    kontekstualizacija: reaktualiziranje povijesti književnosti, od

kolonizacije do mondijalizacije

–    kontekstualizirati tekst: paseizam i prezentizam u književnosti

–    diskurs i ja, mogućnosti, tehnike, nemogućnosti: ispovijed,

svjedočenje, identitet

–    farsa ponovljena kao tragedija: pripovijedati tragove suvremenog

života u književnosti (kraj svijeta, zaraze, milenarizam,

ravnodušnost)